Ek ödeme yönetmeliğine karşı dava açıldı
Yazan: Admin Yayın Tarihi: Okunma

Değerli Meslektaşlarım

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu adına sizlere bir gelişmeyi bildirmek istiyorum. Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından, 209 sayılı “..Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5 inci maddesine dayanılarak, “döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemek..” amacıyla düzenlenen, 04.03.2020 tarih 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair  Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında atanan  Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayılarını gerek tıbbi biyokimya uzmanları ve gerekse biyokimya uzmanlık öğrencileri için maddi ve manevi mağduriyete yol açmıştır. Tıbbi biyokimya uzmanlarının özlük haklarını korumak derneğimizin asli görevidir. Bu sorumluluk anlayışı ile gerek Sağlık Bakanlığı nezhinde gerçekleştirdiğimiz yüz yüze görüşmeler gerekse sizler tarafından CİMER ve BİMER yolu ile yapılan itirazlara karşılık somut bir sonuç alınamaması nedeni ile  Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği olarak 16 Haziran 2020 tarihinde kanuni itirazımızı yaptık ve ilgili yönetmelikhükümlerinin iptali ve evvelinde yürütmelerinin durdurulması talepli davamızı açtık.

Böylece bireysel kanuni itirazların yanı sıra klinik biyokimya uzmanlarını bir çatı altında toplayan derneğimizin yasal  itirazı  ile Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayı haksızlığının  giderilmesi için daha güçlü bir somut adım atılmış oldu.

Tüm camiamiz ve mesleğimizin geleceği için önemli bir girişimde bulunduğumuza ve yaptığımız yasal itirazımızın haklı bulunarak meslektaşlarımızı maddi ve manevi olarak etkileyen düşük kat sayı hatasından en kısa sürede dönüleceğine inanıyoruz. Konu ile ilgili olarak gelişmeleri  derneğimizin web sayfasından takip edebilirsiniz.  

Saygılarımızla

Prof.Dr.Dildar Konukoğlu

Başkan

Top
  • Sosyal Medya Adreslerimiz